BERNÁTHNÉ SZÉKELY JULIANNA, rehabilitációs jogi szakértő

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

FŐ PROFILOM: felülvizsgálati -, ellátások közigazgatási-, peres eljárásai, foglalkozási rehabilitáció, ezek jogorvoslata, munka, -Tbjog, esélyegyenlőség.

Budapesti vagyok, ám országosan-. határon kívülről is megkereshetnek, elektronikusan (email joganyagok átküldése), vagy mobilomon visszahívom készséggel, ill. skype, whatsapp.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas csak a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.

A megfelelő jogi ismeretek hiánya komoly anyagi veszteséggel, hátrányos következménnyel járhat.

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ KÖZÉRTHETŐ REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁST - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák, őszintén esélyek, mit kell tenni a legjobb esély érdekében,... - a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTESEN (konzultáció);

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében, az ügy koordinálásában, felkészítem sorstársként és szakértőként megfizethető áron - joganyag terjedelmétől függően 5.000-25.000Ft - számla ellenében KORREKT szakértői támogatással.

Magabiztossággal és rutinnak kezelem a jogszabályi helyzeteket, fontosnak tartom, hogy a hozzám fordulók választ kaphassak kérdéseikre és a teljeskörű információk alapján hozhassák meg döntéseiket.

Évtizedes gyakorlattal, átfogó ismeretekkel, végzettséggel, képzettséggel rendelkezem a témában, orvos-továbbképzéseken, a szakértők képzésében a Károly Róbert Főiskolán is meghívott előadó voltam.

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy - egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás, hanem megfizethető a forintosítható érték a speciális komplex szaktudás, innovatív, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja. 

Lényeges számmra, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek: mit írnak tevékenységemről: 

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=472 

Szakmai honlapomon információt kap szakterületeimről.

Bízom benne, Önt is hamarosan ügyfeleim körében üdvözölhetem!

FRISSÍTVE: 2020. 01. 15. Folyamatosan bővül napra készen.  

Főbb szakmai publikációk: 

1.    Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30. csütörtök:

http://www.versenykepesseg.eu/

2.    Saját szakmai honlapom:

http://www.versenykepesseg.eu/

3.    Megszépített valóság (Makki Marie Rose 2013.05.10.):

http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag

4.    Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk…2013.:http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

https://www.google.hu/#q=Bern%C3%A1thn%C3%A9+Sz%C3%A9kely+julianna&start=0

5.    24, 7 milliárd forintra csökken a megváltozott munkaképességűek támogatására szánt összeg:

http://civilhirek.aspnet.hu:80/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=79

Amelyre még büszke vagyok: 

1.    A Life Long Leaming nálam életforma. Lelkes, elkötelezett vagyok hivatásom és az emberek irányában küldetés tudattal. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.
2.    Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként szerepeltem.
3.    Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját, tanácsadását szerveztem majd egy évtizeden át.
4.    Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Amelyben 250-250-500 új mechanikus kerekes-szék adományozását szerveztem le a szerződés kötéstől, szállítás, vám-, egyéb szervezés, menedzselés, ünnepélyes átadási ünnepségig koordinálását végeztem. Ahol kardinális állami-, civil személyek jelentek meg, TV felvétel-, média jelenlétével. Egyik alkalommal Bagi-, Nacsa előadókkal, együtt szerepelek képeken előadás közben, másik alkalommal Dombóvári István showder klub előadóval.

5.    Egy általam kezdeményezett angol nyelvű cikk, amely a Business Hungary-ben (Special Stay) jelent meg: Magyarországon 1989 óta működő Amerikai Kereskedelmi Kamara, AmCham hivatalos lapja. Sok külföldi és hazai gazdasági és politikai élet vezetője olvassa. 2005. http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/business_hungary_article.pdf

6.    „Én és az ECDL” Országos (Neumann) Pályázaton országos I. helyezett eredményt értem el „Egy eszközön át látni és láttatni” írásommal 2005., közvetlenül nemzetközi első, Magyar Bálintot követve. http://www.haloramagyar.hu/20051018.htm#enesazecdl

7.    Előadóként orvos-továbbképzésen, Károly Róbert Főiskolán, Corvinus Egyetemen és máshol HR szervezés2008-2010-: http://www.orszi.hu/archive.php?ID=39

8.    A Jabil gyár (Tiszaújváros) HR menedzserének levele, 2005.a hatékony foglalkoztatás elősegítésében hozzájárulásomról: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/hrmunkaado_viki_levele.doc

9.    Elnyertem egyik munkahelyem (Főkefe Kft.) számára a Családbarát munkahely 2005. díjat, amelyet az MTA épületében vehettünk át.

Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

Nem az számít,...:http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

Going to bed at night saying we’ve done something wonderful, that’s what matter to m

Ami igazán számít nekem, hogy úgy térjek nyugovóra éjszaka, hogy valami csodálatosat alkottunk. ~ Steve Jobs 


1986-ban végeztem a Budapesti Tanítóképző Főiskolán, testnevelés szakon. Kisgyermek korom óta vágytam tanítani, hat éves korom óta versenyszerűen sportoltam, gyes alatt megtanultam az angol nyelvet. Alsó- és felső tagozatban tanítottam tantárgycsoportosan, testnevelés, angol tantárgyat, amíg a jogszabály megengedte nyelvvizsga nélkül.

1997 óta változott meg élethelyzetem, szülés után, minden tekintetben, 2005. óta Jaws olvasó programot használok a PC-hez. 
Két fiam van két házasságból, akiket egyedül neveltem fel,
igyekszem jó példát nyújtani nekik, ami nem mindig könnyű.
„A nehézségek közt mindig ott van a lehetőség."~Albert Einstein

Hálás vagyok azért, ami, akik körülvesznek.  Lelkesedésem  személyiségemből, és szakmabeli elkötelezettségemből fakad. 

Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create bridges of their own.

A tanár híddá feszül, s bíztatja tanítványait, hogy keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat. ~ Nikosz Kazantzakisz

15 évig pedagógusként látóként, 16 évet a foglalkozási rehabilitáció terén dolgozom látássérült nőként. 

Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként.

Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának szolgáltatás szervezését, tanácsadását végeztem majd egy évtizeden át.

Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.

Akkreditált szervezetnél  (civil) sok esetben a bértámogatás a fizetés. Hazánkban az ország lakosságának két-harmad része egzisztenciális reménytelenségben él: aki dolgozni szeretne, nem tud, s aki dolgozik, feléli a néhol éppen elég jövedelmét.

Az EU szerint a megváltozott munkaképesség olyan foglalkoztatási hátrányt jelent, amely szakpolitikai intézkedésekkel leküzdhető, és leküzdendő.
 

"You are here to enrich the world, and you impoverish yourself if you forget the errand.

Azért vagy itt, hogy a világ gazdagabbá váljék általad, s ha megfeledkezel a küldetésedről, magad válsz szegényebbé. "~ Woodrow Wilson

“ csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták hogyan lehet másokat szolgálni.”
(Albert Schweitzer)

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.” (Weöres Sándor

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.