MUNKAADÓKNAK, foglalkoztatás

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

julia.bernath@gmailcom

Jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

FRISSÍTVE: 2020. 01. 15. Folyamatosan bővül napra készen.  

 __________________________________________________________________________

 

VÍZIÓ (célom, létezésem indoka, jövőkép, kiket, hogyan kívánok szolgálni, milyen társadalmi értékekben hiszek): 


-    támogató szakértői segítséget nyújtok felülvizsgálat, ellátások, foglalkozási rehabilitáció témáiban, ezek jogorvoslatában (a tájékoztatás önzetlen bizonyos esetben):
-    hogy a hazai jogszabályokon belül javuljon az emberek életminősége, foglalkoztathatósága, ill.
-    előbbiek hiányában kérésre lehetőséget teremthessek az ellátási rendszeren belül a megmaradt támogatási rendszerben maradni a mindenkori jogszabályok követésével.
-    A szervezet saját gazdasági menedzsereként, tanácsadójaként, szakértőjeként, érintettként pro-aktívan segédkezem az EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodással az optimális költség-haszon hányados elérésében a megváltozott munkaképességű (mmk) és nem mmk személyek megfelelő foglalkoztatásával, a HR folyamatok menedzselésével.

Működésem során kifejezetten törekszem az etikus üzleti magatartásra, a fenntartható fejlődés szem előtt tartására. További kulcsfontosságú értékek:
–    - sokszínűség (a legkülönbözőbb emberek és ötletek széles spektrumát tiszteletben tartja és mindennapos tevékenysége alanyává teszi),
–    - innováció (bátor kezdeményezések, projektek végrehajtása),
–    - befogadó szemlélet (inklúzió, a sajátos igényű, a különleges életfeltételek között élők bevonását jelenti a társadalom egészébe
–    - esélyegyenlőség (minden ember más, mégis egyenjogú lehetőséget kell kapnia arra, hogy a maga választott módon tartalmas életet éljen),
–    - kötelezettségvállalás (fennálló kötelezettségeim teljesítésére partnereim felé folyamatosan, nagy felelősségtudattal törekszem),
–    - átláthatóság (bizalomépítő módon megosztom az információkat és támogatom a párbeszédet az érdekeltekkel),
–    - flexibilitás, specializáltság, kreatív döntések, fejlődés, fejlesztés.

MISSZIÓ (küldetésem, azok a kitűzött célok, amelyeket a jövőben meg kívánok valósítani és ezáltal a társadalomban óhajtott helyem be akarom tölteni):


-    hogy az emberek minél teljesebb életet élhessenek, kiteljesedjenek, az alapvető szükségletek biztosításához támogató szakmai segítséget nyújtva szakértői tanácsommal, tudásommal, jogorvoslati eljárásokban is, ill.
-   EE-vel (emberi erőforrás) gazdálkodás, foglalkozási rehabilitációval mint aktív munkaerő-piaci eszközzel tovább javuljon a munkaszervezés, a figyelem, a tolerancia, munkamorál, így mindez a folyamat közösségépítő, szervezetfejlesztő, hat a munkakultúrára, imázsra, pozitív üzenet a partnerek számára, ami új fogyasztókat, befektetőket, megrendelőket vonz be.

Ezáltal nő a termelés, termelékenység, még fenntarthatóbbá, még sikeresebbé, versenyképesebbé válhat így a szervezet, hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, ez a társadalmi felelősségvállalás (CSR).
  
Ez a folyamat nem csak marketing szempontból előnyös szlogen, hanem alapvető megközelítés a gazdasági eredményesség érdekében. Innovativ megoldás, mint a fenntartható fejlődés kulcsa, amely üzleti érdek, profit származik belőle.

Hiszen munkáltató felismerte, hogy minden ember munkájának értéke van, anyagi-, szellemi-, és kulturális többletet és ezzel versenyelőnyt jelent vállalkozása számára. Mert a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, befogadó jellegű vállalatok sokkal innovatívabbak a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb.

Mert az organikus versenyképes szervezetre is jellemző a professzionizmus,  flexibilitás, specializáltság, átfogó tervezés, innovativitás, jövő-, fejlődésorientáltság, demokratikus vezetés, kreatív döntések, támogató-, inspiráló légkör, nagy delegálás, mellérendeltségi viszonyok, a teljesítmény-értékelésnél a haladás számít, nem a számonkérés, a képzésnél szervezet-fejlesztés és nem képességfejlesztés, és a belső tényezők a motiváló erők.

A filozófia, vízió, misszió növeli a termelékenységet, versenyképességet, továbbá ezzel megkülönböztetjük magunkat versenytársainktól, és példamutató, mintaadó magatartással megreformálhatjuk a piacot is.

Az alaposság, tervezés mellett fentiekhez rendelkezem
-   a hard skillekkel, vagyis a szakmai rátermettséggel: szakmai ismeret, végzettség, tapasztalat,
-   a soft skillekkel: magabiztosság, innovativitás, a probléma megoldó készség, vagyis a váratlan eseményekre, kihívásokra gyors, hatékony reagálás képessége

- értékrendemre jellemző többek között: etikus üzleti magatartás, innovativitás, specializáltság, befogadó szemlélet, flexibilitás, fejlődés, elkötelezettség, átláthatóság,

Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.

______________________________________________________________________

Nem az számít,...:

http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html 

___________________________________________________________________________

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

SZOCHO kedvezmények kis összefoglaló itt linkemen:

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=680

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK KÖRE, MUNKAJOGI VONATKOZÁSOK

Gondolatébresztő észrevételek nem csak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról

A munkahely hogyan kap kedvezményeket a megváltozott munkaképességű munkavállaló után, ezért érdekelt abban, hogy tartósan foglalkoztassa őt.

Ki számít megváltozott munkaképességű dolgozónak?  

Ki az egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személy?

Mit adhat a cég számára egy megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása és neki miért jó a foglalkoztatás?

Milyen kedvezményeket vehetünk igénybe megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása után?

Költségekkel jár megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása?

Milyen munkakörben a leghatékonyabb megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatása?

Mit tegyek, mit ne, ha összefutok megváltozott munkaképességű személlyel?

Foglalkozási akkreditáció folyamatában szakértőként támogatás, továbbá

toborzás, kiválasztás, interjúztatás, teljesítmény-értékelés,

motiváció, ösztönzés menedzsment, munkaerő tervezés, munkakörök kialakítása,

képzés, fejlesztés, munkakörülmények, munkakörnyezet megváltozott munkaképességű személyek esetében,

akadálymentesség fogalma, hogyanja,

foglalkozási és felnőttképzési akkreditáció, támogatások. 

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

FŐ PROFILOM: felülvizsgálati -, ellátások közigazgatási-, peres eljárásai, foglalkozási rehabilitáció, ezek jogorvoslata, munka, -Tbjog, esélyegyenlőség.

Budapesti vagyok, ám országosan-. határon kívülről is megkereshetnek, elektronikusan (email joganyagok átküldése), vagy mobilomon visszahívom készséggel, ill. skype, whatsapp.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas csak a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.

A megfelelő jogi ismeretek hiánya komoly anyagi veszteséggel, hátrányos következménnyel járhat.

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ KÖZÉRTHETŐ REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁST - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák, őszintén esélyek, mit kell tenni a legjobb esély érdekében,... - a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTESEN (konzultáció);

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében, az ügy koordinálásában, felkészítem sorstársként és szakértőként megfizethető áron - joganyag terjedelmétől függően 5.000-25.000Ft - számla ellenében KORREKT szakértői támogatással.

Magabiztossággal és rutinnak kezelem a jogszabályi helyzeteket, fontosnak tartom, hogy a hozzám fordulók választ kaphassak kérdéseikre és a teljeskörű információk alapján hozhassák meg döntéseiket.

Évtizedes gyakorlattal, átfogó ismeretekkel, végzettséggel, képzettséggel rendelkezem a témában, orvos-továbbképzéseken, a szakértők képzésében a Károly Róbert Főiskolán is meghívott előadó voltam.

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy - egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás, hanem megfizethető a forintosítható érték a speciális komplex szaktudás, innovatív, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja. 

Lényeges számmra, hogy ügyfeleim elégedettek legyenek: mit írnak tevékenységemről: 

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=472 

Szakmai honlapomon információt kap szakterületeimről.

Bízom benne, Önt is hamarosan ügyfeleim körében üdvözölhetem!