JOGSZABÁLYOK linkek, kedvezmények

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

06-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30.:

http://www.hrportal.hu/hr/sok-munkaado-csak-a-koltsegtakarekossagot-latja-a-fogyatekossaggal-elo-emberek-foglalkoztatasaban-20160629.html

____________________________________________________________________

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ SZAKRTŐI TANÁCSADÁS - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák,...- a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTES SZAKÉRTŐI TÁJÉKOZTATÁST nyújtok,

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében megfizethető áron számla ellenében szakértői támogatást nyújtok;

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy -egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás:

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.

 

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani. 

____________________________________________________________________________

 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény magyar változat, amelyet ratifikáltunk 2007. évi XCII.tv.
Megtalálható az aktuális jogszabály:
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700092.TV


1998. évi XXVI.tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV


1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100004.TV 

2011. évi CXCI.törvény (XII.29.) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló  http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV 

7/2012 (II.14.) NEFMI rend. a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM

327/2012. (XI. 16.) Korm.r. a megváltozott munkaképességu munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességu munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200327KOR 

38/2012. (XI. 16.) EMMI r. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól http:

//jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A1200038EMM

168/1997 (X.6.) Korm.r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló végrehajtási rendelet http: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR

,

141/2000. Korm.r. (VIII.9.) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000141.KOR 

 

2011. évi CLXVII.törvény korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100167.TV


102/2011 (VI.29.) Korm.r. a súlyosan mozgáskorlátozott személyekközlekedési kedvezményeiről:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR 


1992. évi XXII.törvény Munka Törvénykönyve

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200001.TV


1997. évi LXXXI.törvény a társadalombiztosítási nyugellátásokról szóló Tny.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700081.TV


1997. évi LXXX. törvény  a társadalombiztosítási ellátásokról szóló Tbj. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700080.TV


1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700083.TV


83/1987. (XII. 27.) MT rendelet a rokkantsági járadékról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98700083.MT


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV

85/2007 (IV.25.) Korm.r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700085.KOR


242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 2008. évi kiegészítő emeléséről.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.

Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800084.TV  

 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV


168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700168.KOR


321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a komplex rehabilitációról.
Megtalálható az aktuális jogszabály:https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99100082.TV  


13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200013.NM

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, van-e jogalapja fellebbezésnek, hogyan, megfogalmazás, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.  

A CSV  a cégek túléléséről, fejlődéséről, fenntarthatóságáról szól, amelyhez működő infrastruktúrára, megbízható, kiszámítható beszállítókra, utánpótlásként felvehető képzett és tehetséges munkavállalókra és stabil jogi környezetre van szükség. Vagyis egy élő és működő társadalomra és környezetre maguk körül, amelyért maguk is sokat tehetnek.

A CSV, a közös értékteremtés egy innovatív üzleti megközelítés, amelyben felismerik és alkalmazzák azt, hogy egy cég versenyképessége és a körülötte lévő közösség egészségessége kölcsönösen függ egymástól, így képesek a globális növekedésre, ahol az üzleti érdek és a társadalmi felelősségvállalás közvetlen kölcsönhatásban működhet. Segítségével a cégek eredményesebbé válhatnak, miközben sokkal nagyobb hatást képesek elérni, mint egyszerű jótékonysággal. Ez az innovativitás profit, az üzleti érdek része.
Szeretné megtalálni szervezetében? Keressen! 

Az immateriális javakat nem úgy, mint a termékeket, technológiákat, nehéz utánozniuk a versenytársaknak, mert az emberek és szervezetek egyedi tudásában, képességeiben gyökereznek, így ezek a fenntartható versenyelőny forrásai. Szakmai munkámmal ehhez segíteném hozzá.


Átfogó ismeretekkel rendelkezem humánstratégiai-, HR szervezés-, szociológiai-, szociálpszichológiai-, munkapszichológiai-, gazdaságtudományi, jogi-, igazgatási, gyógypedagógiai-, egészségtudományi-, pénzügyi-, számviteli-, egyéb társadalomtudományi-, vezetési területen.  

Forintosítható érték a speciális szakismeretem, információim, tudásom, innovatív erőforrás, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja, mert a foglalkozási rehabilitáció koordinálása szervezetfejlesztő, közösség építő, munkamorál és elkötelezettség erősítő, nő az egymás iránti figyelem, tolerancia, mindez javítja a munkahelyi légkört, amely pozitívan hat a teljesítményre, így versenyelőnyt jelent. Emellett életvezetést támogató, személyiség fejlesztő, információt nyújtó, motiváló, beilleszkedést ill. bennmaradást, megtartást, munkavégzést segítő komplex szolgáltatás, menedzselés.

Rehabilitációs gazdasági menedzserként felülvizsgálati, ellátási ügyekben ÖNZETLEN szakmai útmutatást, tájékoztatást nyújtok biztos jogszabályi tudással, hogy mi mit jelent, mit tehet vagy nem tehet, mi a teendő, hogyan, mik az alternatívák, stb. Hogy  minden információ birtokában helyes döntéseket hozhasson, hátrány ne érhesse információ hiány miatt, hiszen a jogszabályok sokasága folyton változik, segítek eligazodni benne.

Évtizedes gyakorlatom van fellebbezések, bírósági keresetek jogi-, szakmai megfogalmazásában, az ilyen speciális ügyek koordinálásában, támogató szakmai tudással.

Bízom benne, hamarosan személyesen is megismerkedhetünk, és gyümölcsöző együttműködés jöhet létre!

____________________________________________________________________________

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

UniCredit Bank 10918001-00000145-03880003