REHABILITÁCIÓS JOGI SZAKÉRTŐ

 

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő

+36-20-420-20-39

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jogi nyilatkozat
A honlap teljes tartalma Bernáthné Székely Julianna, rehabilitációs gazdasági menedzser, szakértő tulajdona.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felhasználó a honlap tartalmát kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra letöltse, de a tartalom módosítása vagy reprodukálása nem megengedett.

A tartalom bármely más célra történő másolása vagy használata tilos (hivatkozás: szerzői jogok tv., mivel jogszabályokon alapuló közérthető tájékoztatás, plágium, tartalom lopás).
Törekszem a honlapomon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására.
A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége, hiszen
 nem tartalmazhat mindent a honlapom, a hivatkozott jogszabályokkal együtt értelmezendő és a szakértő telefonos rövid segítő tájékoztatására szükség van (minden eset más), ha korrekt, pontos, konkrét válasz szeretne esetére, mert
a jogszabályokat gyakran más jogszabályokkal együtt kell értelmezni,
és tudni kell alkalmazni. 

(Hivatkozás: 1999. évi LXXVI.tv.a szerzői jogokról)

Rehabilitációs gazdasági szakértőként

FŐ PROFILOM: felülvizsgálati -, ellátások közigazgatási-, peres eljárásai, foglalkozási rehabilitáció, ezek jogorvoslata, munka, -Tbjog, esélyegyenlőség.

Budapesti vagyok, ám országosan-. határon kívülről is megkereshetnek, elektronikusan (email joganyagok átküldése), vagy mobilomon visszahívom készséggel, ill. skype, whatsapp.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas csak a témában hiteles, megbízható szakmai támogatást nyújtani.

A megfelelő jogi ismeretek hiánya komoly anyagi veszteséggel, hátrányos következménnyel járhat.

MUNKAVÁLLALÓKNAK, ELLÁTÁSBAN részesülőknek vagy annak igénylésére ill.felülvizsgálatra kényszerülőknek:

TÁMOGATÓ KÖZÉRTHETŐ REHABILITÁCIÓS SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁST - mit tehet, mi mit jelent, mik az alternatívák, őszintén esélyek, mit kell tenni a legjobb esély érdekében,... - a tényállás feltérképezését követően 5 perc alatt DÍJMENTESEN (konzultáció);

kérésre fellebbezésben, kereseti kérelem okiratszerkesztésében, az ügy koordinálásában, felkészítem sorstársként és szakértőként megfizethető áron - joganyag terjedelmétől függően 5.000-25.000Ft - számla ellenében KORREKT szakértői támogatással.

Magabiztossággal és rutinnak kezelem a jogszabályi helyzeteket, fontosnak tartom, hogy a hozzám fordulók választ kaphassak kérdéseikre és a teljeskörű információk alapján hozhassák meg döntéseiket.

Évtizedes gyakorlattal, átfogó ismeretekkel, végzettséggel, képzettséggel rendelkezem a témában, orvos-továbbképzéseken, a szakértők képzésében a Károly Róbert Főiskolán is meghívott előadó voltam.

MUNKÁLTATÓKNAK 5 perc alatt egy - egy alkalommal díjmentesen szakterületemen - megv.munkak.személyek és egyéb dolgozói kedvezmények, támogatások, foglalkozási rehabilitáció, munkafeltételek, munkakörülmények jogszabályi feltételek - szakértői tájékoztatást nyújtok, de alapvetően számukra nem díjmentes a szolgáltatás, hanem megfizethető a forintosítható érték a speciális komplex szaktudás, innovatív, egyedi elem, amely a cég versenyképességét befolyásolja. 

Ügyfeleim elégedettek: mit írnak tevékenységemről: 

http://www.versenykepesseg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=472 

Szakmai honlapomon információt kapn szakterületeimről.

Bízom benne, Önt is hamarosan ügyfeleim körében üdvözölhetem!

FRISSÍTVE: 2020. 01. 15. Folyamatosan bővül napra készen.  

__________________________________________________________________________________

Főbb szakmai publikációk: 

1.    Sok munkaadó csak a költségtakarékosságot látja a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában - HR Portál 2016. 06.30. csütörtök:

http://www.versenykepesseg.eu/

2.    Saját szakmai honlapom:

http://www.versenykepesseg.eu/

3.    Megszépített valóság (Makki Marie Rose 2013.05.10.):

http://www.hetek.hu/hatter/201305/megszepitett_valosag

4.    Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk, hanem az, amit benne teszünk…2013.:http://www.letkerdesonline.hu/h_Article_2.html

https://www.google.hu/#q=Bern%C3%A1thn%C3%A9+Sz%C3%A9kely+julianna&start=0

5.    24, 7 milliárd forintra csökken a megváltozott munkaképességűek támogatására szánt összeg:

http://civilhirek.aspnet.hu:80/index.php?option=com_content&task=view&id=632&Itemid=79

Amelyre még büszke vagyok: 

1.    A Life Long Leaming nálam életforma. Lelkes, elkötelezett vagyok hivatásom és az emberek irányában küldetés tudattal. Szervezetfejlesztést támogató tréningeket is tartok.
2.    Humánerőforrás-szervezést tanítottam többek között főiskolákon, egyetemeken, illetve orvos-szakértői képzéseken is meghívott előadóként szerepeltem.
3.    Egy országos civil szervezet munkaerő-piaci irodájának munkáját, tanácsadását szerveztem majd egy évtizeden át.
4.    Egy neves amerikai szervezettel működtem együtt, menedzseltem a projectet 2009.-2014. között. Amelyben 250-250-500 új mechanikus kerekes-szék adományozását szerveztem le a szerződés kötéstől, szállítás, vám-, egyéb szervezés, menedzselés, ünnepélyes átadási ünnepségig koordinálását végeztem. Ahol kardinális állami-, civil személyek jelentek meg, TV felvétel-, média jelenlétével. Egyik alkalommal Bagi-, Nacsa előadókkal, együtt szerepelek képeken előadás közben, másik alkalommal Dombóvári István showder klub előadóval.

5.    Egy általam kezdeményezett angol nyelvű cikk, amely a Business Hungary-ben (Special Stay) jelent meg: Magyarországon 1989 óta működő Amerikai Kereskedelmi Kamara, AmCham hivatalos lapja. Sok külföldi és hazai gazdasági és politikai élet vezetője olvassa. 2005. http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/business_hungary_article.pdf

6.    „Én és az ECDL” Országos (Neumann) Pályázaton országos I. helyezett eredményt értem el „Egy eszközön át látni és láttatni” írásommal 2005., közvetlenül nemzetközi első, Magyar Bálintot követve. http://www.haloramagyar.hu/20051018.htm#enesazecdl

7.    Előadóként orvos-továbbképzésen, Károly Róbert Főiskolán, Corvinus Egyetemen és máshol HR szervezés2008-2010-: http://www.orszi.hu/archive.php?ID=39

8.    A Jabil gyár (Tiszaújváros) HR menedzserének levele, 2005.a hatékony foglalkoztatás elősegítésében hozzájárulásomról: http://www.shp.hu/hpc/userfiles/versenykepesseg-humaneroforras/hrmunkaado_viki_levele.doc

9.    Elnyertem egyik munkahelyem (Főkefe Kft.) számára a Családbarát munkahely 2005. díjat, amelyet az MTA épületében vehettünk át.

_____________________________________________________________________________

A VERSENYELŐNY talán
EGYETLEN TARTÓS FORRÁSA AZ EMBER,
s tanulási, fejlődési képessége.


AZ EGYÉNI KOMPETENCIÁK BIRTOKÁBAN érhetők el a szervezeti célok. Anyagi, szellemi, kultúrális többletet, és ezzel VERSENYELŐNYT JELENT a vállalkozás, a társadalom számára.
A szellemi tőke a szervezet láthatatlan vagyona.
ANYAGI, SZELLEMI és KULTÚRÁLIS TÖBBLETET és ezzel VERSENYELŐNYT JELENT a vállalkozás, a társadalom számára. 


A HUMÁN STRATÉGIA

a vállalat egyik fő támasza, hiszen a humán tőke a NÖVEKEDÉS egyik LEGMEGHATÁROZÓBB ELEME.
Ismeretes, hogy a mindenféle átlagtól való eltérést elfogadó, BEFOGADÓ JELLEGŰ VÁLLALATOK INNOVATÍVABBAK a többieknél. Nyilván, aki a különbségeket jól tudja fogadni, az új gondolatokra is nyitottabb. Az ilyen rugalmas, újfajta szemlélet segítségével a vállalat követni tudja a társadalomban, a gazdasági életben történő változásokat, ezzel megadva magának az esélyt, hogy olyan dinamikus intézmény legyen, amely tevékeny alakítója a változásoknak és nem pedig az elszenvedője.

ATTITŰD kérdése a társadalmi befogadás és versenyképesség elérése. A munkáltató döntése, hogy a büntetésként is felfogható pluszadóra költi-e a pénzét (rehabilitációs hozzájárulás), vagy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat-e inkább. Az anyagi, jogi jellegű kényszerítő eszközök fontosak (minden országban van), de nem helyettesítik, csak előmozdítják a szemléletbeli változást.


Képes vagyok meghatározni azokat a szakmákat, területeket, foglalkozástípusokat, amelyekre az álláskereső alkalmas illetve azokat az egészségügyi kizárásokat, amelyekre a munkaköri besorolásnál ügyelni kell.

Ismerem a megváltozott munkaképességű emberek szocio-kulturális, demográfiai jellemzőit, a munkavállaláshoz szükséges képességeket, készségeket, pszichológiai állapotukat. Mindezek ismeretében olyan módszereket, és eljárásokat alkalmazok, amelyek elősegítik a „munkára kész” állapot kialakulását.

Ismerem a foglalkoztatás gátjait is, amely kapcsolódhat a fogyatékossághoz, vonatkozhat a közösségre (negatív attitűdök), a környezetre (akadálymentesítés, ergonómia, munkaadaptáció, stb.), az esetleges munkáltatói előítéletekre.

Elkötelezettségem, empátiám, hasonló helyzetem, szakmai tudásom miatt megfelelő odafordulással, vagy éppen nagyon határozott fellépéssel segíthetek a helyzetek feloldásában, kimozdíthatok sorsokat a holtpontról. 

Szükség lehet egy állandó szakértőre foglalkoztatás, ellátások, kedvezmények témában.

_________________________________________________________________________

„Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja;
ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; .... „~ John Donne

To be a man is to be responsible. It is to feel, when setting one's stone, that one is contributing to the building of the world.
Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább. ~ Antoine de Saint-Exupéry

Bernáthné Székely Julianna,
rehabilitációs gazdasági menedzser,
06-20-420-20-39
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Effective Work Management

Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 21515474